Te hogy vagy evvel? – Elmélkedések a szeretetről

A szerelem örök, vagy mulandó? Megkínoz vagy boldogít? A szeretet mire képes? Hányféle van belőle? Gondolunk-e ezekre eleget, vagy csak puffogtatjuk a szavakat? Keresed? Menekülsz előle?

Bizonyára mind mások vagyunk….ebben a témában is. Egy biztos, a szerelemről mindenkinek van véleménye… talán a szeretetről is…

Egy kicsit nosztalgiázom, mert az utóbbi hónapokban bezártam a szívem kapuját, és nem engedtem, hogy új embereket megszeressen. Kitágítottam ezt az érzést a Mindenség felé. A teremtett világot szeretem most és a teremtéshez hasonló örömöt, az alkotást. Érdekes felfedezés, lányomat is úgy szeretem, mint a teremtett világot. Ma viszont visszakacsintottam a régmúltra, amikor ragaszkodtam valakihez. Szerencsés természetem van. Azt a függő érzést is szeretem, és azt is, amikor szabad a szívem.

Te hogy vagy evvel?

 

“Az igazi szeretet tettekben, és nem a szavakban nyilvánul meg.”
   – Közmondás

“Ha nem érzel magadban szeretetet embertársaid iránt, akkor ülj csendesen, foglalkozzál a magad dolgával, amivel akarsz, csak az emberekkel ne.”
   – Lev Tolsztoj

“Nincs árulkodóbb jele egy tönkrement kapcsolatnak, mint a tisztelet hiánya.”
   – Müller Péter

“A szerelem: páros tánc: a kettő eggyé válik benne. (…) Hasonlít a “szeretet”-re, de nem az. A szeretetben sok mindenki van. De a szerelemben csak egy.”
   – Müller Péter

“Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
   – Antoine de Saint-Exupéry

“Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.”
   – Márai Sándor

“Rá kell ébrednünk, hogy éppoly mélységesen félünk élni és szeretni, mint meghalni.”
   – Ronald David Laing

“Szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba.”
   – Antoine de Saint-Exupéry

“A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan – egyedül a maga csodatévő hevétől.”
   – Hekler Antal

Hozzászólás